Vsetín

Vsetín

Hotel Vsacan. Pozoruhodně ošklivá stavba, která na vás dodnes dýchá výpary devadesátých let.

A náměstí Svobody, které se před pár lety pokusil zachránit mimo jiné Michal Berg z projektu Vsetínské fórum.